GURE BALOREAK

>Unibertsala: herritar guztientzako zuzendua.

>Aniztasuna: gizarte-talde guztiei zuzendua. Eredu inklusibo eta ekitatiboa.

>Eraginkorra: denboran zehar iraungarria.

>Euskalduna: Euskararekiko jarreran eta erabileran indarra egin.

>Gizartearekin konprometituak.

Info Pitxi
Info Eskola
Aste Santuko Eskubaloi Kanpusa